Alfred Paredes i Poy

Càrrecs:

  • Conseller
  • Membre de la Junta de Govern
  • President de la Comissió Informativa d'Hisenda i Especial de Comptes
  • Membre de la Comissió Informativa d'afers interns, de Bon Govern i d'Administració Digital

Partit: ERC - AM

Contacte: aparedes@ulldecona.cat

 Alfred Paredes Poy

CV

Declaració: Patrimonial i d'activitats

Retribucions:

  • Ple: 180,00 euros/sessió
  • Junta de Govern Local: 270,00 euros/sessió
  • Comissions informatives: 72,00 euros/sessió

Dietes:

  • Per Allotjament (Despeses d’hotel): 102,56 euros
  • Per Manutenció (Despesa d’esmorzar, dinar i sopar): 53,34 euros
  • Per Dieta sencera (Despesa d’hotel, esmorzar, dinar i sopar): 155,90 euros
Menu

Menú principal