Consell

El 4 d’abril de 1987 s’aprovà la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya que en el seu article 3r constitueix la comarca com una entitat local de caràcter territorial, dotada d’autonomia i de personalitat jurídica pròpia, formada per l’agrupació de municipis. Aquesta llei atribueix a la...
Tota la informació sobre els 25 consellers/eres del Consell Comarcal del Montsià
Els ciutadans i ciutadanes del Montsià ens han fet confiança i m’han encomanat la responsabilitat de liderar el govern comarcal amb el repte de dirigir la comarca pel camí del progrés i del benestar. Per a complir aquest objectiu cal compartir vocació, treball i idees. Toca fer del consens i el...
PLE DEL CONSELL El ple ordinari del Consell Comarcal del Montsià se celebra el primer dimecres dels mesos parells (bimensual). El formen tots els càrrecs electes de la corporació Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Muncipal (ERC-AM) Candidatura de Progrés (CP) Junts En comú Guanyem (ECG) ...
Subscriure a

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.