Servei d’assessorament tècnic d’atenció social

Prestació del servei garantida.

DEFINICIÓ

 

Servei que proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels equips bàsics d’atenció social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Montsià i d’Amposta.

 

OBJECTE

 

Proporcionar suport i assessorament tècnic legal als equips multiprofessionals dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta.

 

FUNCIONS

 

  • Suport als professionals
  • Assessorament tècnic legal als professionals

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Els professionals (treballadors/es socials, educadors/es socials, psicòleg/oga, integradors/es socials...) dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta.

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

Contractació per serveis d’una llicenciada en dret amb experiència i coneixements en el camp social.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

Els professionals dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta sol·liciten suport i/o assessorament legal en relació a una persona i/o família amb diagnòstic d’una situació de necessitat, de  dificultats de desenvolupament i/o d’integració social o manca d’autonomia personal.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei s’executa mitjançant les actuacions de l’assessora en relació a les sol·licituds de suport i/o assessorament trameses des dels serveis socials bàsics del Montsià i d’Amposta.

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca