Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)

Prestació del servei garantida i gratuïta.

DEFINICIÓ

 

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals que garanteixen l’orientació, informació i atenció adequada i suficient a les dones de la comarca del Montsià  en tots els àmbits rellevants del seu projecte vital.

 

OBJECTE

 

Donar resposta a les demandes que presenten les dones de la comarca, especialment en les que pateixen situacions de violència masclista, i  promoure  mecanismes per l’empoderament del col·lectiu.

 

FUNCIONS

 

  • Oferir informació integral a les dones sobre els seus drets i l’exercici dels mateixos.
  • Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que poden ser del seu interès
  • Facilitar atenció i assessorament a situacions de discriminació per raó de sexe, ja sigui en l’àmbit públic o el privat.
  • Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení la realització d’accions que visibilitzin les aportacions de les dones, tot i facilitant el seu empoderament.
  • Dinamitzar i impulsar la coordinació i col·laboració amb els grups i organitzacions de dones, tot oferint recursos que facilitin la implementació de les seves activitats.
  • Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència, abraçant totes les tipologies de les violències que poden rebre les dones pel fet de ser-ho.
  • Coordinar la seva actuació amb el Servei d’Intervenció Especialitzat de referència 
  • Realitzar activitats de sensibilització social.

 

EDAT I SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

 

Totes les dones que resideixen en qualsevol dels municipis de la comarca del Montsià.

 

EQUIP PROFESSIONAL

 

Personal tècnic en l’àmbit social i jurídic. Una coordinadora, una psicòloga i una jurista.

 

ESTÀNDARDS DE QUALITAT

 

Els que estableixi el Pla de qualitat de serveis socials de Catalunya.

 

CRITERIS D'ACCÉS

 

Totes les dones que resideixen en qualsevol dels municipis de la comarca del Montsià que necessiten informació, atenció i/o orientació en qualsevol dels àmbits del seu projecte vital.

 

EXECUCIÓ DEL SERVEI

 

El servei s’executa mitjançant les accions de les diferents professionals del SIAD.

 

Cal sol·licitar cita prèvia per ser atesa, aquesta s’obté trucant al 977 707 496. Les atencions es realitzen a la seu del SIAD (dilluns de 15h fins les 18h i dimecres de 9h fins les 14h). Pel que fa a les atencions en l’àmbit jurídic existeix la possibilitat de ser atesa (amb cita prèvia) al municipi de referència de la dona d’acord al calendari semestral d’itinerància del SIAD.

Memòria del SIAD 2015

Municipis

Professionals

Horaris

Localització

Amposta

Coordinadora del SIAD

De dilluns a divendres (9h fins les 15h) i dilluns tarde (15h fins les 18h)

C/ Jaume I, 2 – 4

43870 Amposta

977 707 496

siad@montsia.cat

 

Amposta

Psicòloga

Dilluns tarde (15h fins les 18h) i dimecres (9h fins les 15h)

977 707 496

 

psicologa.siad@montsia.cat

Amposta

Advocada

Dilluns tarde (15h fins les 18h), dimecres (9h fins les 15h) i dijous* (9h fins les 14h)

977 707 496

 

jurista.siad@montsia.cat

 

 

 

Subscriure a

Col·laboraEntorn Web Àrea de Coneixement i Qualitat.